Edukacja ekonomiczna
Wiedza poprzez działanie

W ramach prowadzonej działalności mamy doświadczenie w tworzeniu programów edukacyjnych z zakresu ekonomii i finansów, które dedykowane są do konkretnych grup odbiorców. Staramy się, aby nasze programy były jak najbardziej praktyczne i przynosiły zakładane rezultaty

Edukacja finansowa to jedna z kompetencji kluczowych, czyli kompilacja wiedzy, umiejętności i odpowiedniej postawy, wskazana przez Unię Europejską jako niezbędna do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. Ogromna rola w jej nabyciu spoczywa na rodzicach, którzy te kompetencje powinni wykształcić w swoich dzieciach. Warto to robić już od najmłodszych lat z następujących powodów:

1. Pozwalamy uniknąć kosztownych błędów - codziennie dorosły człowiek podejmuje wiele decyzji, które mają przełożenie na jego sytuacje finansową. Niektóre wybory mają dalekosiężne konsekwencje dlatego tym bardziej konieczne jest posiadanie właściwych kompetencji w tym zakresie,

2. Umożliwiamy oswojenie się z pieniędzmi i pozwalamy wypracować właściwe nawyki finansowe – dzieciństwo to czas kiedy kształtujemy swoje nawyki i przekonania. Jeżeli zadbamy, że dzieci otrzymają pozytywne wzorce i środowisko do wykształcenia właściwego podejścia do pieniędzy, z czasem sprawi to, że nabędą właściwe nawyki finansowe,

3. Wykorzystujemy własny potencjał i skupiamy się na tym co ważne w życiu – pieniądze są tylko narzędziem, który umożliwia człowiekowi realizowanie jego planów i zamierzeń. Uporządkowanie sfery finansowej pozwala na skupieniu się na własnych priorytetach i rozwijaniu się w płaszczyznach które są dla niego ważne,

4. Panujemy nad konsumpcją – dzisiejsze czasy charakteryzuje coraz większy konsumpcjonizm, który napędzany jest centralnie przez promowany model ekonomii (keynesizm) i korporacje, na każdym kroku zachęcające do nabywania kolejnych przedmiotów i dóbr. Prowadzi to do kultury, gdzie na pierwszym miejscu jest „mieć” zamiast „być”. Umiejętność oparcia się drapieżnemu marketingowi i reklamie, zapanowania nad zachciankami jest niezbędna do budowania dobrobytu w dłuższej perspektywie,

5. Nauczyć się oszczędzać i być przygotowanym na niespodziewane sytuacje – powstrzymanie się przed wydaniem wszystkich pieniędzy jest trudne jednak konieczne by móc ze spokojem patrzeć w przyszłość mając świadomość, że jest się przygotowanym nawet na te niekorzystne sytuacje, które będą wymagały posiadania dodatkowych pieniędzy,

6. Umiejętnie korzystać z kredytów – liczba osób zadłużonych gwałtownie wzrasta, często prowadząc do trudnych sytuacji, nadmiernego stresu czy innych negatywnych skutków. Zrealizowanie pewnych istotnych zamierzeń bez udziału kredytu (jak np. zakupu mieszkania) jest trudne do wykonania, a instytucje finansowe zabiegają, żebyśmy zadłużali się z błahych powodów by spełnić swój kaprys czy zachciankę. Świadomość dobrego i złego długu oraz umiejętność oceny proponowanych warunków zabezpiecza przez niekorzystnymi decyzjami mającymi poważne konsekwencje w dłuższej perspektywie czasu,

7. Wykorzystać potencjał posiadanych pieniędzy – jeżeli będziemy mieli oszczędności to mając odpowiednie podejście łatwiej będzie podjąć korzystne decyzje, aby wykorzystać je w sposób rozsądny i efektywny.

Projekt Mądre Finanse

Top